Nasıl Bir İş Planına İhtiyacınız Var? [2019]

1. Yeni Kurulacak İşletmeler

En yaygin senaryo yeni kurulacak işletmelerdir.


Bir plan, belirsizliğin satış projeksiyonu, gider bütçesi, dönüm noktaları ve görevler gibi anlamlı parçalarda yonetilmesine yardımcı olur.


Bir planın eksikliği en çok ne kadar paraya ve ne zaman ihtiyacınız olduğunu kestiremediğinizde daha çok ortaya çıkacaktır. Belki de ek finansman için aileniz, bankalar ya da arkadaşlarınız gibi başka kaynaklara ihtiyaç duyacaksınız. Ayrıca, işi başlatabilmek için ve karlılığa kadar gereken para miktarını da ayrıntılandırılir.


Bu formattaki iş planları yeni şirketin ne yapacağını, hedeflerine nasıl ulaşacağını ve en önemlisi de kurucuların neden işi yapmak için doğru insanlar olduğunu açıklamaya odaklanmıştır.

2. Mevcut Isletmeler

Mevcut işletmeler işlerini stratejik olarak yönetmek ve yönlendirmek, ölçütleri oluşturmak, sorumlulukları ve hedefleri yönetmek, sonuçları izlemek ve kritik nakit akışı dahil kaynakları yönetmek ve planlamak için bir plan kullanırlar.


Mevcut işletmeler için, güçlü bir iş planlama süreci, daha hızlı bir büyüme ve daha fazla yenilik sağlayan rekabetçi bir avantaj olabilir.


Mevcut işletmelerdeki iş planları, büyümeyi izlemekte ve potansiyel sorunları -işler rayından çıkmadan önce- tespit etmek için kullanılan statik değil dinamik araçlar haline gelmektedir.

+44 (0) 7565-133680

London, UK

©2017-2019 by UKNG Consulting Ltd